4. sınıfta okuyan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi veriliyor mu? 19-01-2015

MEB Okul Öncesi ve Ä°lköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53.maddesinde "Ä°lkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir." denilmektedir.

 2014-2015 eğitim yılında 4. sınıfta okuyan öğrencilere bu kapsamda takdir veya teşekkür belgesi verilmektedir.