6.sınıf takdir teşekkür hesaplamalarına seçmeli dersler katılıyor mu? 20-01-2015

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53.maddesinde Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamak şartıyla 4. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Son değişen yönetmelikle birleikte artık takdir teşekkür hesaplamalarına seçmeli derslerin puanları da katılmaktadır