AÖF Öğrencilerin Muafiyet Sonuçları ve Muafiyet Sonuçlarına İtiraz İşlemleri 15-02-2016

21-30 ARALIK 2015 TARÄ°HLERÄ° ARASINDA MUAFÄ°YET BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCÄ°LERÄ°N MUAFÄ°YET SONUÇLARI VE MUAFÄ°YET SONUÇLARINA Ä°TÄ°RAZ İŞLEMLERÄ°

(Ä°tiraz Başvuru Tarihleri: 16 – 22 Şubat 2016)

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin bu tarih itibariyle açıklanan muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir.21-30 Aralık 2015 tarihleri arasında Atatürk Ä°lkeleri ve Ä°nkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları,Öğrenci Sayfasında Durum Menüsünde “Akademik Durum” bağlantısında açıklanmıştır.

Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;

 • http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,
 • “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,
 • Durum Menüsünde “Akademik Durum” bağlantısını açmalıdır.

Muafiyet işlemi yapılan dersler, “Ders Notları ve Akademik Durum” sayfasında “MU” notuyla gösterilmektedir.

“Akademik Durum” bağlantısındaki bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup öğrenciler onaylı Not Durum Belgesinin(Transkript) son haline AÖF Bürolarından ulaşabilmektedir.

Muafiyet işlemleri,  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Ä°ktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılmaktadır.

Buna göre;

 • Yukarıda adı geçen derslerin dışında muafiyet talep eden öğrencilerin diğer dersler için muafiyet talepleri,
 • Onaysız belgeler,
 • Yabancı dildeki belgeler vb.

muafiyet başvurularında kabul edilmemiştir.

Yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer dersleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Ä°ktisat ve İşletme Fakültelerindebaşarmış ve daha önceki kaydında T.C. kimlik numarası bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri doğrudan yapılmıştır.Öğrenci Sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunan bu durumdaki öğrencilerin muafiyet işlemleri ise son başvurusuna göre yapılmıştır.


 • Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlara itiraz süresi 5 işgünüdürAçıklanan sonuçlara itirazı bulunan öğrencilerin 16 – 22 Şubat 2016 tarihleri arasında AÖF Bürolarına başvurması gerekmektedir.
 • Ä°tirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi AÖF Bürolarından verilen “Ä°tiraz Formu”nu doldurması ve AÖF Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.
 • Ä°tirazda bulunacak öğrencilerin, “Ä°tiraz Formu”nun ekine koyacağı belgelerin mutlaka onaylı ve Türkçe olması gerekmektedir.
 • Ä°tiraz Formunu dolduracak öğrenciler formda mutlaka telefon bilgilerini yazmalıdır. Ä°tirazda bulunacak öğrencilerden transkript, üniversite yönetmeliği, resmi yazı vb. belge talep edilebilir. Bu nedenle formun eksiksiz doldurulması, istenilmesi halinde gerekli belgelerin, form ile birlikte AÖF Bürolarına verilmesi gerekmektedir.
 • Ä°tiraz Formu gönderen öğrencilerin, gerekli belgeleri itiraz süresi içinde teslim etmemesi halinde itirazları kabul edilmeyecektir.
 • Yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer dersleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Ä°ktisat ve İşletme Fakültelerindebaşarmış öğrencilerin doğrudan yapılan muafiyetlerine itirazları için; 16 – 22 Şubat 2016 tarihleri arasında AÖF Bürolarına başvurması ve muaf olmak istemedikleri dersleri, Ä°tiraz Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Ä°tirazda bulunan öğrencilere ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir. Öğrenciler, itiraz sonuçlarını Öğrenci Sayfasında Akademik Durum linkinden takip edebilir. Ä°tiraz süresinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Ä°tiraz edilen derslere muafiyet yapılması halinde, bu dersler MU notuyla gösterilecektir.
 • 22 Şubat 2016 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan itirazlar ve posta, kargo, faks, e-posta vb. aracılığıyla yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.